slide-algemeen

Wetgeving

Invasieve (uitheemse) soorten worden ook wel exoten genoemd. Deze zijn bewust of onbewust door menselijk toedoen buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied gebracht. Veel van deze soorten staan op de Europese zwarte lijst.

In november 2014 heeft het Europese Parlement de Verordening Invasieve Uitheemse soorten vastgesteld (EU Regulation 1143/2014 on invasive Alien Species). De Europese Commissie heeft een Unielijst opgesteld met soorten die een gezamenlijke aanpak behoeven. Deze lijst is geldig vanaf 3 augustus 2016. Alle soorten op deze lijst mogen vanaf deze datum niet meer in bezit zijn, getransporteerd, gekweekt en verhandeld worden. Dit betreft een dynamische lijst. Tevens dienen deze soorten te worden beheerd en geëlimineerd. Er worden al talrijke studies besteed aan de bestrijding van deze soorten. Elke terreineigenaar (van overheid tot grondbezitters) is verplicht deze gevaarlijke planten te verwijderen of te beheersen zodra hij de kop opsteekt.

Europese Unie breidt op 19 juni 2017 exotenlijst uit met twaalf soorten (bron artikel: Stad en Groen): http://www.stad-en-groen.nl/nieuws.asp?id=41-17347

EU verordening nr 1143

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/inhoud/unielijst-invasieve-exoten